Få tjekket din kontrakt - Studerende

Din arbejdsgiver har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til dig, hvis du er ansat i mere end 30 dage og arbejder mere end otte timer om ugen.

Selvom du ikke arbejder mere end otte timer om ugen, anbefaler vi, at du får lavet en kontrakt, så der ikke er tvivl om, hvilke vilkår du er ansat på.

Send os din kontrakt - så gennemgår vi den for dig

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde:

 • arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 • arbejdsstedets beliggenhed
 • beskrivelse af arbejdet, titel, rang, stilling eller jobkategori
 • ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbestemt ansættelse
 • rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • den aftalte løn med tillæg og andre løndele, samt hvornår lønnen udbetales
 • den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • angivelse af, hvilke kollektive overenskomster, eller aftaler, der gælder for ansættelsesforholdet
 • Alle væsentlige vilkår.
PDF iconLæs mere om ansættelseskontrakten (PDF)

Må min arbejdsgiver ændre vilkårene i min kontrakt?

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at din kontrakt afspejler de vilkår, der er gældende under dit ansættelsesforhold.

Hvis din arbejdsgiver aftaler nye forhold, der ikke forringer dine vilkår, så skal det også skrives ind i din kontrakt.

Du skal dog ikke acceptere, at din arbejdsgiver forringer dine vilkår og tilpasser din kontrakt, uden at du kontakter KS. Forringelser kan være alt fra nedgang i løn, flere/færre arbejdstimer til, at den betalte frokost forsvinder etc.

 

Hvad gælder hvis jeg er tidsbegrænset ansat?

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, er det vigtigt, at der i kontrakten står, hvornår aftalen udløber.

Vi anbefaler, at du får skrevet ind i kontrakten, hvornår I senest skal have afklaret, om der er mulighed for forlængelse eller en eventuelt fastansættelse. 

I en tidsbegrænset stilling har du samme rettigheder som de øvrige ikke-tidsbegrænsede ansatte hos din arbejdsgiver. Kontakt KS, hvis du er i tvivl om dine rettigheder. 

 

Skal min løn fremgå af min ansættelseskontrakt?

Din løn skal stå i din kontrakt. Det skal din pension, bonus og andre løndele også. Hvis du er omfattet af en omfattende bonusaftale, er det tilstrækkeligt, at aftalen er vedlagt som bilag eller fremgår ef en eventuel personalehåndbog. 

Hvis du ved ansættelsen har aftalt fremtidige lønstigninger med din arbejdsgiver, skal de også fremgå af kontrakten. Vi anbefaler desuden, at du i kontrakten får lavet en skriftlig aftale om lønforhandling minimum en gang om året. 

Det skal også stå i kontrakten, hvornår du skal have udbetalt løn.

Har jeg ret til fri ved eksamenslæsning?

Vi anbefaler, at du i din ansættelseskontrakt får lavet aftale om frihed ved eksamen og eksamenslæsning. Fravær på dit arbejde på grund af eksamen og eksamenslæsning er kun muligt, hvis du har en aftale med din arbejdsgiver omkring det. 

Mulighederne for at få fri til at læse til eksamen er meget forskellige, men det er klart, at hvis du ikke har faste vagter og selv tilrettelægger din arbejdstid, kan du forsøge at tilrettelægge den, så du både når arbejdet og får læst til eksamen. Hav dog altid en klar aftale med din arbejdsgiver omkring eksamenssituationer.

KS hjælper selvfølgelig gerne, hvis du har spørgsmål.

Har jeg ret til løn under sygdom?

Du har ret til løn under sygdom, hvis du er funktionæransat, hvilket er tilfældet for de fleste studentermedhjælpere. Hvis du har faste vagter og er syg en dag, du har vagt, har du ret til løn under sygdom på den dag.

Arbejder du derimod ikke på nogle faste dage, og planlægger du selv din arbejdstid, vil det antal timer, du har ret til løn under sygdom, blive beregnet ud fra din gennemsnitlige arbejdstid før sygdommen.  

Kontakt KS, hvis du er i tvivl, om du ret til løn under sygdom.  

Hvilke regler gælder på min arbejdsplads?

Det skal stå i din ansættelseskontrakt, hvilke aftaler der gælder. For det meste er privatansatte ansat på funktionærvilkår, og derfor skal det stå i kontrakten, hvis aftalen er omfattet af funktionærloven. 

Hvis du i dit kommende job er omfattet af en overenskomst, skal det stå, hvilken overenskomst der gælder. 

Hvis du har studiejob i det offentlige, bliver du ansat på overenskomst. Hvis jobbet er kontor- eller kontorlignende, bliver du på overenskomst mellem HK og Finansministeriet.

Hvis du har færdiggjort din bachelor, er der mulighed for at komme på akademikeroverenskomsten. Kontakt KS, hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Ferielovens regler gælder altid, uanset hvilke ansættelsesforhold du er i.

Kan jeg starte i jobbet uden en kontrakt?

KS' holdning er, at din kontrakt bør være på plads, inden du starter i dit nye job. På den måde er der ikke tvivl om, hvilke vilkår der er aftalt for din ansættelse.

Rent juridisk er der intet i vejen for, at du starter inden en kontrakt er på plads, da lovgivningen først kræver, at kontrakten skal være på plads senest efter 30 dages ansættelse.

Hvis du står imellem to job, anbefaler vi altid, at du har en kontrakt, som du har accepteret, inden du siger dit gamle job op.

Kontakt KS, hvis du har brug for yderligere rådgivning.

Studiepraktik

Hvis du i forbindelse med din uddannelse deltager i et praktikforløb, er det vigtigt at få en ordentlig praktikaftale på plads, da praktikaftalen skal danne rammerne om dit ophold i forhold til blandt andet arbejdstid, løn, opgaver og forsikring.

Jobbeskrivelsen er også et vigtigt dokument. Den skal sikre klare retningslinjer mellem dig og praktiskstedet. De fleste studiesteder anbefaler, at der i praktikken indgår selvstændige dagligdagsopgaver på arbejdspladsen, og at den studerende er med til at løse en eller flere større opgaver i samarbejde med sin kontaktperson. Derudover skal der være tid til at skrive den praktikrapport, der skal sikre, at praktikken giver merit på studiet.

Kontakt KS for gode argumenter til at sikre dig den optimale aftale. Hvis du vil se et eksempel på en praktikaftale har KS en her.