Få tjekket din kontrakt - Offentligt ansat

 Din arbejdsgiver har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til dig, hvis du er ansat i mere end 30 dage og arbejder mere end otte timer om ugen.

Selvom du ikke arbejder mere end otte timer om ugen, anbefaler vi, at du får lavet en kontrakt, så der ikke er tvivl om, hvilke vilkår du er ansat på.

Send din kontrakt til os - så gennemgår vi den for dig

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde:

 • Dit og arbejdsgiverens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet, titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Tidspunktet hvor du er ansat fra
 • Stillingens forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbestemt ansættelse
 • Rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Opsigelsesvarsler eller reglerne om dem
 • Den aftalte løn med tillæg og andre løndele, samt hvornår lønnen udbetales
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der gælder for stillingen
 • Alle væsentlige vilkår

Læs mere om hvad vi mener, din kontrakt skal indeholde i vores folder: Når du får nyt job.


 

Må min arbejdsgiver ændre vilkårene i min kontrakt?

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at din kontrakt afspejler de vilkår, der er gældende for dit ansættelsesforhold.

Hvis der eksempelvis aftales nye forhold, der ikke forringer de allerede aftalte vilkår, skal dette tilpasses kontrakten. Eksempelvis kan det være, at der skal tilføjes i din kontrakt, at din frokost nu er betalt af arbejdsgiver. Altså en tilpasning af din kontrakt, der ikke forringer de aftalte vilkår.

Derimod skal du ikke acceptere, at din arbejdsgiver forringer dine vilkår, uden du kontakter KS. Forringelser af dine ansættelsesvilkår kan være væsentlige, og i så fald skal det varsles med dit opsigelsesvarsel, som eksempel kan nævnes; nedgang i lønnen, ændringer  i ugentlig arbejdstid, betalt frokost forsvinder etc.


Hvis du står overfor forringelser i dit ansættelsesforhold, bør du tage KS med på råd, så du sikrer dig, at ændringerne sker efter de gældende regler.

Hvad gælder hvis jeg er tidsbegrænset ansat?

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, er det vigtigt, at det fremgår af kontrakten, hvornår aftalen udløber.

Vi anbefaler, at du får indskrevt i kontrakten, hvornår I senest skal have afklaret, om der er mulighed for forlængelse eller en eventuelt fastansættelse. 

I en tidsbegrænset stilling skal du være opmærksom på, at du har samme rettigheder som de øvrige ikke-tidsbegrænsede ansatte hos din arbejdsgiver. Kontakt KS hvis du er i tvivl om dine rettigheder. 

 

Skal min løn stå i min ansættelseskontrakt?

Ja.

Din løn inkl. pension, bonus og andre lønandele skal fremgå af din kontrakt. Hvis du er omfattet af en omfattende bonusaftale, er det tilstrækkeligt, at denne er vedlagt som bilag eller fremgår ef en eventuelt personalehåndbog. 

Hvis du ved ansættelsen har aftalt fremtidige lønstigninger skal dette også fremgå af kontrakten, ligesom vi anbefaler, at du får nedskrevet en aftale om lønforhandling minimum én gang årligt. 

Lønnens udbetalingstidspunkt skal også fremgå af kontrakten. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, eller har spørgsmål til dit lønniveau, kan du altid kontakte KS.

Er jeg omfattet af en overenskomst?

Når du er ansat i det offentige, er du omfattet af enten Akademikeroverenskomsten eller HK overneskomsten. Uanset hvilken overenskomst, som du er omfattet af, regulerer den dine ansættelsesvilkår, hvilket blandt andet giver dig ret til løn ved barnets første og anden sygedag, løn under barsel, omsorgsdage og mange andre goder. 

Hvis du er i tvivl om dine vilkår eller indholdet af de offentlige overenskomster, er du velkommen til at kontakte KS. 

Hvad er reglerne for deltidsansatte?

Du er deltidsansat, hvis du har under 37 timer om ugen. Deltidsansættelse har ingen betydning for indholdet i din ansættelseskontrakt.

Som deltidsansat har du desuden de samme rettigheder til bonus, goder, kantineordning m.m. som sammenlignelige fuldtidsansatte.