Få tjekket din kontrakt - Jobsøgende

Din kommende arbejdsgiver skal lave en kontrakt til dig, hvis du bliver ansat i mere end 30 dage og skal arbejde mere end otte timer om ugen

Selvom du ikke skal arbejde mere end otte timer om ugen, anbefaler vi, at du får lavet en ansættelseskontrakt, så der ikke er tvivl om, hvilke vilkår du er ansat på.

 

Send os din kontrakt - så gennemgår vi den for dig

 

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde:

 • arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 • arbejdsstedets beliggenhed
 • beskrivelse af arbejdet, titel, rang, stilling eller jobkategori
 • ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbestemt ansættelse
 • rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • den aftalte løn med tillæg og andre løndele, samt hvornår lønnen udbetales
 • den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • angivelse af, hvilke kollektive overenskomster, eller aftaler, der gælder for ansættelsesforholdet
 • Alle væsentlige vilkår.

Læs mere om, hvordan din kontrakt bør være udformet i KS' pjecen: Når du får nyt job.

 

Hvad gælder hvis jeg bliver tidsbegrænset ansat?

Hvis du bliver ansat i en tidsbegrænset stilling, er det vigtigt, at det står kontrakten, hvornår aftalen udløber.

Vi anbefaler, at du får skrevet det ind i kontrakten, hvornår I senest skal have afklaret, om der er mulighed for forlængelse eller en eventuelt fastansættelse. 

I en tidsbegrænset stilling skal du være opmærksom på, at du har samme rettigheder som de øvrige ikke-tidsbegrænsede ansatte hos din arbejdsgiver. Kontakt KS hvis du er i tvivl om dine rettigheder. 

 

Skal min løn fremgå af min ansættelseskontrakt?

Din løn inklusive pension, bonus og andre lønandele skal stå i din kontrakt. Hvis du bliver omfattet, af en omfattende bonusaftale er det nok, at den er vedlagt som bilag eller står i en eventuel personalehåndbog.

Hvis du ved ansættelsen har aftalt fremtidige lønstigninger, skal det også stå i kontrakten, ligesom vi anbefaler, at du får skrevet ind i kontrakten, at du har ret til en lønforhandling minimum en gang om året.

Det skal også stå i kontrakten, hvornår lønnen skal udbetales.

Hvad med overarbejde og afspadsering?

Din arbejdstid skal stå i kontrakten, og her er det også relevant at få afklaret, om du er på jobløn.   

I dag er det meget almindeligt, at akademikere er ansat på jobløn. Hvis du er ansat på jobløn, bliver du ikke kompenseret for eventuelt overarbejde, fordi der allerede er taget højde for dette i din forhandlede løn.

Ønsker du mulighed for afspadsering eller udbetaling af overarbejde, skal du aftale det med din chef - og aftalen skal stå enten i din kontrakt, personalehåndbog eller i tillæg til kontrakten.  

Hvad er reglerne for deltidsansatte?

Du er deltidsansat, hvis du har under 37 timer om ugen. Deltidsansættelse har ingen betydning for indholdet i din ansættelseskontrakt. 

Som deltidsansat har du desuden de samme rettigheder til bonus, goder, kantineordning m.m. som sammenlignelige fuldtidsansatte på virksomheden. 

Hvilke regler er gældende for mit ansættelsesforhold?

I din ansættelseskontrakt skal det fremgå, hvilke aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Oftest er privatansatte ansat på funktionærvilkår, og derfor skal det fremgå af kontrakten, hvis aftalen er omfattet af funktionærloven.

Hvis arbejdsforholdet er omfattet af en overenskomst, skal det fremgå, hvilken overenskomst, der gælder.

Ferieloven er altid gældende i et ansættelsesforhold og derfor skal dette ligeledes fremgå af kontrakten.

Kan jeg starte i jobbet uden en kontrakt?

KS' holdning er, at kontrakten bør være på plads inden du starter i dit nye job, så der ikke er tvivl om hvilke vilkår der er aftalt for din ansættelse. Rent juridisk er der intet til hinder for, at du starter inden en kontrakt er på plads, da lovgivningen først kræver, at kontrakten skal være på plads senest efter 30 dages ansættelse.

Hvis du står imellem to jobs, anbefaler vi altid, at du har en kontrakt, som du har accepteret, inden du siger dit gamle job op.

Kontakt KS hvis du har brug for yderligere rådgivning. 

Er jeg omfattet af en overenskomst?

Hvis du ansættes i det offentlige sker dette på vilkår som følger af Akademikeroverenskomsten HK overenskomsten. Hos private arbejdsgivere sker ansættelsen oftest på individuelle vilkår, men enkelte private arbejdsgivere er omfattet af en overenskomst eller af en lokalaftale.

Uanset om din arbejdsgiver er offentlig eller privat skal det fremgå af din kontrakt hvilken overenskomst du er omfattet af hvis din arbejdsgiver har tiltrådt en overenskomst.

Hvis du er i tvivl om dine vilkår, er du velkommen til at kontakte KS.

Inden du skriver under....

Anbefaler vi at du indsender din kontrakt til gennemgang inden du skriver under, så du ikke er i tvivl om dine vilkår og på hvilke betingelser du er ansat.

For et skabe et hurtigt overblik har vi samlet alle vores gode råd i KS' pjecen Når du får nyt job, og her kan du se hvad du skal være opmærksom på inden du skriver under.