Advarselsmeddelelse

Du skal være logget ind for at kunne se denne formular.

Få penge til aktiviteter

Hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog og gerne vil lave et arrangement, kan du få dækket udgifter på op til 10.000 kroner.

For at du kan få penge til en aktivitet, skal aktiviteten ligge inden for KS’ rammer. Det vil sige, at den skal have et fagligt, et fagforeningsmæssigt eller et netværksdannende formål. Derudover skal aktiviteten være åben for alle medlemmer i KS.

Hvis du har en idé til et arrangement, kan du kontakte KS eller formanden for KS-regionen, hvor du bor og høre, hvordan du kommer videre og får penge til aktiviteten. Du kan få op til 10.000 kroner til dækning af honorar og andre udgifter.

Ansøg via formularen nedenfor.

Du kan regne med hurtig tilbagemelding fra KS.

Større arrangementer
Hvis du ønsker at søge mere end 10.000 kroner, skal du sende en begrundet ansøgning til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er til dagligt repræsenteret ved KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth (e-mail: plh@kommunikationogsprog.dk).

Aktiviteter kan også delvist finansieres gennem deltagerbetaling. Den slags beløb indsættes på en KS konto. Du vil får nærmere besked herom i et brev, når din ansøgning er godkendt.