Graviditet og barsel - Studerende

Barselssamtale

Har du svært ved at gennemskue barselsreglerne? Så book en tid hos en af vores kompetente barselsrådgivere og få hjælp til at lægge din og familiens barselsplan.  

Book en barselssamtale
 

Hjælp til selvhjælp

Her er svarene på de mest stillede spørgsmål, vi får fra gravide. Har du brug for uddybende svar - er vi selvfølgelig altid klar ved telefonerne. 

Hvornår skal jeg fortælle om min graviditet?

Du har først pligt til at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, når der forventes at være tre måneder til, du skal føde.

Typisk vil det dog være synligt, at du er gravid tidligere end de tre måneder før terminsdatoen. Derfor vil du formentlig ende med at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, tidligere i forløbet. Spørgsmålet er måske derfor mere, hvornår det bør være.

Der ikke nogen gylden regel for det, men du bør under alle omstændigheder tage følgende forhold med i din betragtning:

  • Efter nakkefoldsscanningen ved du noget mere konkret
  • Har du mange graviditetsgener, kan det være en fordel at sige det tidligt i forløbet for at undgå spørgsmål omkring dit fravær
  • Så snart du har fortalt det til din arbejdsgiver, kan du ikke opsiges med begrundelsen, at du er gravid eller skal på barselsorlov.

Vores anbefaling er, at du skriftligt meddeler din arbejdsgiver om din graviditet. Det kan du for eksempel gøre i forlængelse af, at du mundtligt fortæller det til din arbejdsgiver. Til formålet har vi en standardskabelon: "Meddelelse om graviditet".

Hvad hvis jeg bliver syg, mens jeg er gravid?

Skulle du gå hen og blive syg under graviditeten, vil du som funktionæransat få din almindelige løn under sygdom. Du kan få løn under sygdom indtil graviditetsorlovens start. Den starter senest fire uger før forventet fødsel. Herefter vil du få løn i overensstemmelse med den aftale, du har med din arbejdsgiver.

Er du ikke funktionæransat, kan du have ret til løn, hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst. Ellers kan du være berettiget til dagpenge. Er du i tvivl om, hvordan det forholder sig med dig? Ring til os, og lad os se på din aftale.

Hvis du er graviditetsbetinget syg, kan din arbejdsgiver modtage refusion fra dag ét, hvorfor du i disse tilfælde bør give din arbejdsgiver besked om det.

Du er ikke forpligtet til at oplyse mere specifikt om sygdommens nærmere omstændigheder.

Jordemoder og lægekonsultation i arbejdstiden?

Under graviditeten bliver du tilbudt en række forebyggende graviditetsundersøgelser, der foregår hos din praktiserende læge, hos en jordemoder og eventuelt en fødselslæge.

Hvis du ikke har mulighed for at møde til disse uden for arbejdstiden, kan du stadigvæk tage til dem uden, at det vil få konsekvenser for dig.

Du skal være opmærksom på, at du som minimum har ret til dagpenge for det antal timer, du er fraværende. De fleste arbejdsgivere vælger dog i stedet at udbetale sædvanlig løn.

Du kan undersøge dine lønrettigheder ved at se i personalehåndbogen, overenskomsten eller forhøre dig hos din nærmeste leder. Er du i tvivl? Kontakt os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Hvor længe kan jeg være på barsel?

Der er mange muligheder for, hvordan du kan sammensætte din barselsperiode.

Nedenunder kan du se en kort oversigt over barselsorloven, og hvor mange uger du er berettiget til. Vi anbefaler dog, at du kontakter os for at få lavet din individuelle orlovsplan.

Hvordan bliver jeg aflønnet under barselorloven?

Under din samlede barselsorlov har du i en periode ret til løn fra din arbejdsgiver, og i den resterende periode kan du have mulighed for at få barselsdagpenge.

Din ret til løn er bestemt ud fra enten din individuelle aftale med din arbejdsgiver, eller en kollektivaftale, som en overenskomst. Har du selv forhandlet dine barselsvilkår med din arbejdsgiver, vil de fremgå af din ansættelseskontrakt. Er lønvilkårene ikke individuelt forhandlet, vil de også fremgå af din ansættelseskontrakt, personalehåndbogen eller af en overenskomst.

Er du funktionær, skal du som kvinde have halv løn i minimum fire uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

Som far har du ikke ret til løn under din barselsorlov, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver.

Ring til os og få set dine vilkår igennem. Måske kan vi hjælpe dig til at opnå en bedre aftale om løn under orlov, end du har nu.

Har jeg ret til lønforhandling under min barselsorlov?

Ja, det har du.

Bliver der holdt lønsamtaler og medarbejderudviklingssamtaler på arbejdspladsen, skal du også indkaldes til disse under din barselsorlov.

Din arbejdsgiver skal nemlig behandle kvinder og mænd lige for så vidt angår arbejdsvilkår.

Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver forud for barselsorloven får aftalt datoer for, hvornår I mødes under barselsorloven, hvis der skal afholdes medarbejderudviklingssamtaler, eller der skal ske lønforhandlinger.

Kan jeg tage på kursus eller til arrangement under min barselsorlov?

Både ja og nej.

Du kan godt følge et kursus eller deltage i arrangementer under din orlov, så længe det ikke sker som led i dit arbejde.

Hvis kurset eller arrangementet er arbejdsrelateret, skal du tale med din arbejdsgiver om en delvis genoptagelse af arbejdet under orloven. Vær opmærksom på, at du som mor inden for de første to uger efter fødslen ikke må genoptage dit arbejde.

Hvad gør jeg med de barselsorlovsuger, jeg ikke bruger nu?

Hvis du ikke bruger alle dine barselsuger, har du mulighed for at udskyde den resterende orlov, og afholde den senere. Orloven skal være holdt, inden barnet fylder ni år.

Der er forskellige former for udskydelse af orloven, og afhængig af hvad du gør, kan det have indflydelse på, dels hvordan du kan holde orloven, dels om du automatisk tager orloven med dig, hvis du skifter arbejde.

Ring til os og få lavet din individuelle orlovsplan, hvor vi finder den form for udskydelse, som passer til dig og din familie.

Kan jeg blive opsagt under graviditet eller barselsorloven?

Nej - du kan ikke blive opsagt grundet din barsel eller graviditet.

Når du er gravid, og når du er på barselsorlov, er du omfattet af nogle særlige beskyttelsesregler, som sikrer, at du ikke må blive sagt op på grund af graviditet eller barselsorlov.

Men det udelukker ikke, at din arbejdsgiver kan sige dig op af en anden årsag.

Hvis du bliver sagt op, mens du er gravid eller på barsel, så kontakt os. Så ser vi på din konkrete situation.

Hvad med min ferie mens jeg er på barselsorlov?

Du mister ikke retten til ferie, fordi du er på barselsorlov. Men barselsorlov er en såkaldt feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde barselsorlov og ferie på samme tidspunkt.

Som en mulighed kan du helt undtagelsesvis få din optjente ferie udbetalt ved ferieperiodernes afslutning. Alternativt, eller i kombination, kan du også holde ferien i forbindelse med barselsorloven, ligesom du kan have mulighed for at overføre ferien til næste ferieår.

Ring til os og få lavet en orlovsplan, hvor vi tager din ferie med i overvejelserne.

Hvad er delvis genoptagelse af arbejdet?

Delvis genoptagelse af arbejdet er en mulighed for stille og roligt at starte på arbejdet med et færre antal timer end din almindelige ugentlige arbejdstid og dermed holde barselsorlov i det resterende antal timer.

Arbejder du almindeligvis 37 timer om ugen, kan du for eksempel genoptage arbejdet i 30 timer om ugen og holde barselsorlov i de resterende syv timer. I eksemplet bruger du en hel orlovsuge cirka hver femte uge. På den måde forlænger du delvist din barselsorlov.

Delvis genoptagelse skal aftales med din arbejdsgiver.

Kontakt os og få lavet din orlovsplan, hvor vi tager højde for dine ønsker.

Barn i forbindelse med uddannelsen og SU?

Når du får et barn og samtidig er på SU, er der nogle særlige regler omkring det. De specifikke regler omkring SU i forbindelse med barsel under uddannelsen kan du læse mere om på Styrelsen for videregående uddannelser.

Samtidig anbefaler vi, at du henter råd og vejledning hos SU-kontoret på dit studiested.