Graviditet og barsel - Selvstændig

Barselssamtale

Har du svært ved at gennemskue barselsreglerne? Så book en tid hos en af vores kompetente barselsrådgivere og få hjælp til at lægge din og familiens barselsplan.  

Book en barselssamtale
 

Hjælp til selvhjælp

Her er svarene på de mest stillede spørgsmål, vi får fra gravide. Har du brug for uddybende svar, er vi selvfølgelig altid klar ved telefonerne. 

Hvor længe kan jeg være på barsel?

Kan jeg få barselsdagpenge under orloven?

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Men kun hvis du, før du går på barsel, har:

  • drevet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder
  • arbejdet den seneste måned før din barselsorlov
  • arbejdet minimum 18,5 timer om ugen i din virksomhed
  • overskud i din virksomhed.

Alle fire betingelser skal være opfyldt, før du er berettiget til barselsdagpenge.

Har du drevet virksomhed i mindre end seks måneder bliver perioden med forudgående beskæftigelse som lønmodtager medregnet.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til barselsdagpenge under din barselsorlov, så kontakt Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Barselsdagpenge beregnes på baggrund af:

  • overskuddet i din virksomhed
  • eventuel indtægt, der er overført til en medarbejdende ægtefælle
  • egne syge- og barselsdagpenge.

Barselsdagpengebeløbet er i 2017 højst 4.245 kroner om ugen før skat.

Har du ikke overskud i din virksomhed, eller er overskuddet ikke tilstrækkeligt højt, kan du som et alternativ tegne en sygeforsikring for selvstændigt erhvervsdrivende.

Har du tegnet sygeforsikring hos Statens Administration, senest seks måneder før du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale barseldagpengesats, uanset overskuddet i din virksomhed.

Hvor søger jeg om barselsdagpenge?

Du skal søge om barseldagpenge hos Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion.

Du skal huske at søge senest otte uger efter, at barnet er født, for at du kan få barseldagpenge.

Søger du senere, kan du først få barseldagpenge fra den dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Kan jeg tage til kursus eller arrangement under min barselsorlov?

Du kan godt følge et kursus eller deltage i arrangementer under din orlov, så længe det ikke sker som led i dit arbejde.

Hvis kurset eller arrangementet er arbejdsrelateret, kan du delvist genoptage arbejdet under orloven. Som selvstændig skal arbejdet som minimum genoptages på halv tid.

Som mor må du inden for de første to uger efter fødslen ikke genoptage dit arbejde.

Hvad gør jeg med de barselsorlovsuger, jeg ikke bruger nu?

Hvis du ikke kan holde hele barselsorloven, har du mulighed for at udskyde den resterende orlov til senere. Orloven skal være holdt, inden barnet fylder ni år.

Ring til os eller brug kontaktformularen og få lavet din individuelle orlovsplan, som passer til dig og din familie.

Hvad hvis jeg bliver syg, mens jeg er gravid?

Bliver du syg på grund af din graviditet, kan du få barselsdagpenge, hvis du er berettiget til det, og

  • hvis din læge mener, der er særlig risiko for dig eller barnet
  • hvis dit arbejde kan skade dit barn

Hvis du bliver sygemeldt på grund af din graviditet, skal du senest tre uger efter din første fraværsdag søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.
Søger du senere, kan du først få dagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvad med min ferie, mens jeg er på barselsorlov?

Har du feriepenge til gode fra et tidligere ansættelsesforhold, mister du ikke retten til ferie, fordi du er på barselsorlov. Men barselsorlov er en såkaldt feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde barselsorlov og ferie på samme tidspunkt.

Som en mulighed kan du helt undtagelsesvis få din optjente ferie udbetalt ved ferieperiodens afslutning. Alternativt eller i kombination kan du også holde ferien i forbindelse med barselsorloven, ligesom du kan have mulighed for at overføre ferien til næste ferieår.

Ring til os eller brug kontaktformularen og få udarbejdet en orlovsplan, hvor vi tager din ferie med i overvejelserne.

Hvad er delvis genoptagelse af arbejdet?

Delvis genoptagelse af arbejdet er en mulighed for stille og roligt at starte på arbejdet med et færre antal timer end din almindelige ugentlige arbejdstid og så holde barselsorlov i det resterende antal timer.

Som selvstændig kan du kun holde barselsorlov på enten fuld tid eller på halv tid. Halv tid beregnes i forhold til det antal timer, du har opgivet til Udbetaling Danmark, at du arbejder om ugen.

Har du eksempelvis meddelt, at din ugentlige arbejdstid er 37 timer, kan du delvist genoptage arbejdet med 18,5 timer om ugen.

Genoptager du arbejdet med mere end halv tid om ugen, svarer det til, at du har genoptaget arbejdet på fuld tid, og du vil derfor ikke være berettiget til barselsdagpenge.