Graviditet og barsel - Privatansat

Barselssamtale

Har du svært ved at gennemskue barselsreglerne? Så book en tid hos en af vores kompetente barselsrådgivere og få hjælp til at lægge din og familiens barselsplan.  

Book en barselssamtale
 

Hjælp til selvhjælp

Her er svarene på de mest stillede spørgsmål, vi får fra gravide. Har du brug for uddybende svar - er vi selvfølgelig altid klar ved telefonerne. 

Hvornår skal jeg fortælle om min graviditet?

Du har først pligt til at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid tre måneder før din terminsdato.

Men da graviditeten i de fleste situationer vil være synlig før, vælger mange at fortælle det tidligere. 

Der er ikke nogen gylden regel for, hvornår det er et godt tidspunkt at fortælle det på.

Men du kan tage følgende med i dine overvejelser:

  • Efter nakkefoldsscanningen ved du noget mere konkret
  • Har du mange graviditetsgener, kan det være en fordel at sige det tidligt i forløbet for at undgå spørgsmål omkring dit fravær
  • Så snart du har fortalt det til din arbejdsgiver, kan du ikke blive sagt op med begrundelsen, at du er gravid eller skal på barselsorlov.

Vi anbefaler, at du skriftligt meddeler din arbejdsgiver om din graviditet. Det kan du for eksempel gøre i forlængelse af, at du mundtligt har fortalt det til din arbejdsgiver. Vi har lavet en standardskabelon, du kan bruge: Meddelelse om graviditet.

Hvad hvis jeg bliver syg, mens jeg er gravid?

Hvis du bliver syg under graviditeten, vil du som funktionæransat få din almindelige løn under sygdom. Du kan få løn under sygdom indtil graviditetsorloven starter - hvilket senest kan være fire uger før din terminsdato.

Herefter vil du få løn i overensstemmelse med den aftale, du har med din arbejdsgiver.

Er du ikke funktionæransat, kan du have ret til løn, hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst. Ellers kan du være berettiget til dagpenge. Ring til os og lad os se på din aftale.

Hvis du er graviditetsbetinget syg, kan din arbejdsgiver modtage refusion fra dag ét. Derfor bør du - hvis det er tilfældet - give din arbejdsgiver besked om det.

Du er ikke forpligtet til at oplyse mere specifikt om sygdommens nærmere omstændigheder.

Jordemoder og lægekonsultation i arbejdstiden?

Under graviditeten bliver du tilbudt en række forebyggende graviditetsundersøgelser, der foregår hos din praktiserende læge, hos en jordemoder og eventuelt en fødselslæge.

Du har ret til at gå til disse graviditetsbetingede undersøgelser, hvis de ikke kan lægges uden for arbejdstiden.

Du skal være opmærksom på, at du fra din arbejdsgiver som minimum har ret til dagpenge for det antal timer, du er fraværende. De fleste arbejdsgivere vælger dog at udbetale sædvanlig løn. Du kan undersøge dine lønrettigheder ved at se i personalehåndbogen, overenskomsten eller ved at spørge din nærmeste leder. Kontakt os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Hvor længe kan jeg være på barsel?

Der er mange forskellige muligheder at sammensætte barselsorloven på.

Du kan nedenunder se en kort oversigt over barselsorloven. Vi anbefaler, at du kontakter os og får lavet din individuelle orlovsplan.

Hvordan bliver jeg lønnet under barselorloven?

Under din samlede barselsorlov har du i en periode ret til løn fra din arbejdsgiver, og i den resterende periode vil du have mulighed for at få barselsdagpenge.

Din ret til løn under orloven følger enten af en individuel eller kollektiv aftale med din arbejdsgiver. Har du selv forhandlet dine barselsvilkår med din arbejdsgiver, vil de stå i din ansættelseskontrakt. Er lønvilkårene ikke individuelt forhandlet, vil de stå i din ansættelseskontrakt, personalehåndbogen eller i en overenskomst.

Er du funktionær, skal du som kvinde minimum have halv løn fire uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

Som far har du ikke ret til løn under barselsorlov, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver.

Ring til os og få set dine vilkår igennem. Måske kan vi hjælpe dig til at opnå en bedre aftale om løn under orlov, end du har nu.

Har jeg ret til lønforhandling under min barselsorlov?

Hvis der bliver holdt lønsamtaler og medarbejderudviklingssamtaler på arbejdspladsen, skal du også indkaldes til dem under din barselsorlov.

Din arbejdsgiver skal give mænd og kvinder lige arbejdsvilkår.

Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver forud for barselsorloven får aftalt datoer for, hvornår I mødes under barselsorloven.

Kan jeg tage på kursus eller til arrangement under min barselsorlov?

Du kan godt følge et kursus eller deltage i arrangementer under din orlov, så længe det ikke sker som led i dit arbejde.

Hvis kurset eller arrangementet er arbejdsrelateret, skal du tale med din arbejdsgiver om delvis genoptagelse af arbejdet under orloven. Vær opmærksom på, at du som mor inden for de første to uger efter fødslen ikke må genoptage dit arbejde.

Hvad gør jeg med de barselsorlovsuger, jeg ikke bruger nu?

Hvis du ikke kan holde hele barselsorloven, har du mulighed for at udskyde den resterende orlov til senere. Orloven skal være holdt, inden barnet fylder ni år.

Der er forskellige former for udskydelse af orloven, som for eksempel har indflydelse på, hvordan du kan holde orloven, og på om du automatisk tager orloven med dig, hvis du skifter arbejde.

Ring til os og få udarbejdet din individuelle orlovsplan, hvor vi finder den form for udskydelse, som passer til dig og din familie.

Kan jeg blive opsagt under graviditet eller barselsorloven?

Når du er gravid, og når du er på barselsorlov, er du omfattet af nogle særlige beskyttelsesregler, som sikrer, at du ikke må blive sagt op på grund af graviditet eller barselsorlov.

Men det udelukker ikke, at din arbejdsgiver kan sige dig op af en anden årsag.

Hvis du bliver sagt op, mens du er gravid eller på barsel, så kontakt os. Så ser vi på din konkrete situation.

Hvad sker der med min ferie, når jeg er på barsel?

Du mister ikke retten til ferie, fordi du er på barselsorlov. Men barselsorlov er en såkaldt feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde barselsorlov og ferie på samme tidspunkt.

Som en mulighed kan du helt undtagelsesvis få din optjente ferie udbetalt ved ferieperiodernes afslutning. Alternativt, eller i kombination, kan du også holde ferien i forbindelse med barselsorloven, ligesom du kan have mulighed for at overføre ferien til næste ferieår.

Ring til os og få lavet en orlovsplan, hvor vi tager din ferie med i overvejelserne.

Hvad er delvis genoptagelse af arbejdet?

Delvis genoptagelse af arbejdet er en mulighed for stille og roligt at starte på arbejdet med et færre antal timer end din almindelige ugentlige arbejdstid og holde barselsorlov i det resterende antal timer.

Arbejder du almindeligvis 37 timer om ugen, kan du for eksempel genoptage arbejdet i 30 timer om ugen og holde barselsorlov i de resterende syv timer. I eksemplet bruger du en hel orlovsuge cirka hver femte uge. På den måde forlænger du delvist din barselsorlov.

Delvis genoptagelse skal aftales med din arbejdsgiver.

Kontakt os og få lavet din orlovsplan, hvor vi tager højde for dine ønsker.