Graviditet og barsel - Offentligt ansat

Barselssamtale

Har du svært ved at gennemskue barselsreglerne? Så book en tid hos en af vores kompetente barselsrådgivere og få hjælp til at lægge din og familiens barselsplan.  

Book en barselssamtale
 

Hjælp til selvhjælp

Her er svarene på de mest stillede spørgsmål, vi får fra gravide. Har du brug for uddybende svar - er vi selvfølgelig altid klar ved telefonerne. 

Hvornår skal jeg fortælle om min graviditet?

Du har først pligt til at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, når der forventes at være tre måneder til, du skal føde.

Af hensyn til blandt andet synligheden af din graviditet vil du typisk ende med at fortælle det tidligere end de tre måneder før terminsdatoen, og spørgsmålet er måske derfor mere, hvornår det bør være.

Der er ikke nogen gylden regel, men du bør under alle omstændigheder tage følgende forhold med i din betragtning:

  • Efter nakkefoldsscanningen ved du noget mere konkret
  • Har du mange graviditetsgener, kan det være en fordel at sige det tidligt i forløbet for at undgå spørgsmål omkring dit fravær
  • Så snart du har fortalt det til din arbejdsgiver, kan du ikke opsiges med begrundelsen, at du er gravid eller skal på barselsorlov.

Vi anbefaler, at du skriftligt meddeler din arbejdsgiver om din graviditet. Det kan du for eksempel gøre i forlængelse af, at du mundtligt har fortalt det til din arbejdsgiver. Vi har lavet en standardskabelon, som du kan bruge: "Meddelelse om graviditet".

Hvad hvis jeg bliver syg, mens jeg er gravid?

Hvis du bliver syg under graviditeten, vil du som funktionæransat få din almindelige løn under sygdomsperioden. Du kan få løn under sygdom indtil graviditetsorlovens start. Herefter vil du få løn i overensstemmelse med den aftale, du har med din arbejdsgiver.

Er du ikke funktionæransat vil du have ret til løn, hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst. Ring til os og lad os se på din aftale.

Hvis du er graviditetsbetinget syg, kan din arbejdsgiver modtage refusion fra dag ét, hvorfor du i disse tilfælde bør give din arbejdsgiver besked om det.

Du er ikke forpligtet til at oplyse mere specifikt om sygdommens nærmere omstændigheder.

Jordemoder og lægekonsultation i arbejdstiden?

Under graviditeten bliver du tilbudt en række forebyggende graviditetsundersøgelser, der foregår hos din praktiserende læge, hos en jordemoder og eventuelt en fødselslæge.

Du har ret til gå til disse graviditetsbetingede undersøgelser, hvis de ikke kan lægges uden for arbejdstiden.

Du har som udgangspunkt ret til løn for det antal timer, du er fraværende. Du kan undersøge, om du har ret til løn ved at se i personalehåndbogen, overenskomsten eller forhøre dig hos din nærmeste leder. Kontakt os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Hvor længe kan jeg være på barsel?

Der er mange forskellige muligheder, når det kommer til at sammensætte barselsorloven på.

Kontakt os og få udarbejdet din individuelle orlovsplan.

Grafik: KS

Hvordan bliver jeg aflønnet under barselorloven?

Under din samlede barselsorlov har du i en periode ret til løn fra din arbejdsgiver, og i den resterende periode vil du have mulighed for at få barselsdagpenge.

Din ret til løn under orloven følger enten af en individuel eller kollektiv aftale med din arbejdsgiver.

Er du ansat efter den kommunale, regionale eller statens akademikeroverenskomst fremgår dine lønvilkår af en generel barselsaftale, som du finder i højre side under "vejledninger og blanketter". Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en nærmere afklaring.

Nedenfor finder du en oversigt over dine lønrettigheder:

Kommunalt- eller regionalt ansat

  Graviditetsorlov Barselsorlov Forældreorlov Fædreorlov Fælles
Mor         8 uger      14 uger       6 uger         - 6 uger
Far            -          -       7 uger     2 uger

Statsansat

  Graviditetsorlov Barselsorlov Forældreorlov Fædreorlov Fælles
Mor        6 uger     14 uger        6 uger          - 6 uger
Far            -          -        7 uger      2 uger

   
Når din løn ophører, har du forsat mulighed for at modtage barselsdagpenge. Samtidig modtager du i dagpengeperioden pensionsindbetaling. Det betyder at du i denne periode også optjener ret til løn under ferie.

Har jeg ret til lønforhandling under min barselsorlov?

Bliver der afholdt lønsamtaler og medarbejderudviklingssamtaler på arbejdspladsen, skal du også indkaldes til disse under din barselsorlov.

Din arbejdsgiver skal nemlig behandle kvinder og mænd lige for så vidt angår arbejdsvilkår.

Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver forud for barselsorloven får aftalt datoer for, hvornår I mødes under barselsorloven.

Kan jeg tage på kursus eller arrangement under min barselsorlov?

Du kan godt følge et kursus eller deltage i arrangementer under din orlov, så længe det ikke sker som led i dit arbejde.

Hvis kurset eller arrangementet er arbejdsrelateret, skal du imidlertid tale med din arbejdsgiver om delvis genoptagelse af arbejdet under orloven. Vær opmærksom på at du som mor inden for de første to uger efter fødslen ikke må genoptage dit arbejde.

Hvad gør jeg med de barselsorlovsuger, jeg ikke bruger nu?

Hvis du ikke kan holde hele barselsorloven, har du mulighed for at udskyde den resterende orlov til senere afholdelse. Orloven skal være holdt, inden barnet fylder ni år.

Der er forskellige former for udskydelse af orloven, som for eksempel har indflydelse dels på, hvordan du kan holde orloven, dels på om du automatisk tager orloven med dig, hvis du skifter arbejde.

Ring til os og få udarbejdet din individuelle orlovsplan, hvor vi finder den form for udskydelse, som passer til dig og din familie.

Kan jeg blive opsagt under graviditet eller barselsorloven?

Når du er gravid, eller når du er på barselsorlov, er du omfattet af nogle særlige beskyttelsesregler, som sikrer, at du ikke må blive sagt op på grund af graviditet eller barselsorlov.

Men det udelukker ikke, at din arbejdsgiver kan sige dig op af en anden årsag.

Hvis du bliver sagt op, mens du er gravid eller på barsel, så kontakt os. Så ser vi på din konkrete situation.

Hvad med min ferie, mens jeg er på barselsorlov?

Du mister ikke retten til ferie, fordi du er på barselsorlov. Men barselsorlov er en såkaldt feriehindring. Det betyder, at du ikke kan afholde barselsorlov og ferie på samme tidspunkt.

Som en mulighed kan du helt undtagelsesvis få din optjente ferie udbetalt ved ferieperiodernes afslutning. Alternativt eller i kombination kan du også afholde ferien i forbindelse med barselsorloven, ligesom du kan have mulighed for at overføre ferien til næste ferieår.

Ring til os og få udarbejdet en orlovsplan hvor vi tager din ferie med i overvejelserne.

Hvad er delvis genoptagelse af arbejdet?

Delvis genoptagelse af arbejdet er en mulighed for stille og roligt at starte på arbejdet med et færre antal timer end din almindelige ugentlige arbejdstid og dermed holde barselsorlov i det resterende antal timer.

Arbejder du almindeligvis 37 timer om ugen, kan du for eksempel genoptage arbejdet i 30 timer om ugen og afholde barselsorlov i de resterende syv timer. I eksemplet bruger du en hel orlovsuge cirka hver femte uge. På den måde forlænger du delvist din barselsorlov.

Delvis genoptagelse skal aftales med din arbejdsgiver.

Kontakt os og få udarbejdet din orlovsplan, hvor vi tager højde for dine ønsker.

Har jeg ret til omsorgsdage?

Er du ansat efter den kommunale, regionale eller statens akademikeroverenskomst, har du ret til to omsorgsdage med løn per barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år.

Er mor og far begge omfattet af retten til omsorgsdage, har begge altså hver især ret til to omsorgsdage per barn.

Omsorgsdagene skal afholdes i hvert enkelt kalenderår og bortfalder derfor som udgangspunkt ved kalenderårets udløb. Det gælder dog ikke i det kalenderår, hvor barnet er født, hvis det ikke har været muligt at holde omsorgsdagene inden året udløb.

Kontakt os for vejledning omkring dine omsorgsdage så du får dem brugt optimalt.