Graviditet og barsel - Jobsøgende


 

Barselssamtale

Har du svært ved at gennemskue barselsreglerne? Så book en tid hos en af vores kompetente barselsrådgivere og få hjælp til at lægge din og familiens barselsplan.  

Book en barselssamtale
 

Hjælp til selvhjælp

Her er svarene på de mest stillede spørgsmål, vi får fra gravide. Har du brug for uddybende svar - er vi selvfølgelig altid klar ved telefonerne. 

Skal jeg fortælle om min graviditet ved jobsamtalen?

En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med ansøgningsprocessen inddrage det forhold, at du er gravid, i beslutningsprocessen.

Ønsker du derfor ikke at bringe dig selv eller din arbejdsgiver i en situation, hvor graviditeten kan inddrages, bør du undlade at fortælle om din graviditet. Det forudsætter naturligvis, at graviditeten ikke er synlig. 

Du skal dog være opmærksom på, at du har pligt til at fortælle en kommende arbejdsgiver, at du er gravid, når der forventes at være tre måneder til fødslen.

Hvad hvis jeg bliver syg, mens jeg er gravid?

Medlem af en a-kasse

Hvis du bliver syg, kan du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal derfor på første sygedag kontakte din a-kasse for hjælp i forbindelse med det praktiske omkring sygemeldingen, og om du er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge.

Ikke medlem af en a-kasse

Hvis du bliver syg, skal du på første sygedag kontakte din kommune for hjælp i forbindelse med det praktiske omkring sygemelding, og om du er berettiget til økonomisk hjælp.

Hvor længe kan jeg være på barsel?

Nedenfor ser du en kort oversigt over barselsorloven.

Vi anbefaler at du kontakter os for hjælp til at beregne dine datoer for barselsorloven.

 

Hvordan bliver jeg aflønnet under barselorloven?

Medlem af en a-kasse

Er du berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, vil du under barselsorloven modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Beløbet er det samme som dagpenge under ledighed.

Vær opmærksom på at såfremt du forlænger din forældreorlov med 8 uger så udstrækkes barselsdagpenge, og det ugentlige beløb bliver derved mindre.

Du skal kontakte din a-kasse, før du kan udbetalt barselsdagpenge, hvilket senest skal være sket otte uger efter fødslen. Vi anbefaler dog, at du kontakter a-kassen fire uger før forventet fødsel.

 

Ikke-medlem af a-kasse

Er du på kontanthjælp, kan du ikke modtage barselsdagpenge under din barselsorlov. Du bør kontakte din kommune for yderlig vejledning om økonomien under din barsel.

Kan jeg tage til kursus eller arrangement under min barselsorlov?

Du kan godt følge et kursus eller deltage i arrangementer under din orlov. Som mor må du dog ikke deltage i kurser eller arrangementer de to første uger efter fødslen.

Kan jeg udskyde min barselsorlov?

Du kan ikke udskyde din orlov, når du er ledig.

Hvis du får arbejde, mens du er på barselsorlov, kan du udskyde den del af orloven, der er tilbage, hvis du kan opnå en sådan aftale med din nye arbejdsgiver.

Hvad med min ferie, mens jeg er på barselsorlov?

Medlem af en a-kasse
Barselsorlov er en såkaldt feriehindring, hvilket betyder, at du ikke kan afholde barselsorlov og ferie på samme tidspunkt.

Har du under barselsorloven stadig ferie til gode med feriegodtgørelse, løn eller feriedagpenge så kontakt os så tidligt som muligt. Vi kan undersøge, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Som medlem af en a-kasse optjener du ret til ferie med feriedagpenge i den periode, hvor du modtager barselsdagpenge. Kontakt derfor din a-kasse for yderligere oplysninger om optjente dage med feriedagpenge.

Ikke-medlem af en a-kasse
Barselsorlov er en såkaldt feriehindring, hvilket betyder, at du ikke kan afholde barselsorlov og ferie på samme tidspunkt.

Har du under barselsorloven stadig ferie til gode med feriegodtgørelse, løn eller feriedagpenge så kontakt os så tidligt som muligt. Vi kan undersøge, hvad der bedst kan betale sig for dig.