Corona - særligt for privatansatte

Regeringen har den 11. marts opfordret erhvervslivet til at sende medarbejdere hjem i videst muligt omfang for foreløbigt at arbejde hjemmefra.

Det er op til din virksomhed at vurdere, om du helt eller delvist kan arbejde hjemmefra eller skal møde på arbejde, som du plejer. Hvis det kan lade sig gøre, er du forpligtet til at arbejde, også selvom du er hjemsendt. Du vil have ret til din sædvanlige løn. 

Du kan blive pålagt at udføre andre opgaver efter virksomhedens behov.

For øvrige spørgsmål – fx ferie, opsigelse, hjemsendelse m.v., se den generelle FAQ med coronaspørgsmål.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ikke får min løn til tiden?

I første omgang kontakt KS. Hvis det er fordi virksomheden går konkurs, vil dit krav på løn være dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

For øvrige spørgsmål – fx ferie, opsigelse, hjemsendelse m.v., se den generelle FAQ med coronaspørgsmål.

Er du i tvivl, kontakt KS.