Basisløn special- og chefkonsulenter

Basisløn til specialkonsulenter og chefkonsulenter i staten pr. 1. april 2017


 

Nettolønsinterval ekskl. pension

Pensionsbidrag 17,1 %

Bruttoløn inkl. pension

Specialkonsulenter

39.170,67- 41.040,33

6.698,17- 7.017,92

45.868,83 - 48.058,25

Chefkonsulenter

42.162,17 - 44.405,83

7.209,75 - 7.593,42

49.371,92 - 51.999,25

Basisløn til specialkonsulenter og chefkonsulenter i kommunerne pr. 1. oktober 2017


 

Nettoløn ekskl. pension

Pensionsbidrag 18,29 %

Bruttoløn inkl. pension

Specialkonsulenter

40.506,83

7.408,70 47.915,53

Chefkonsulenter

43.537,25 7.962,96 51.500,21

Basisløn til specialkonsulenter og chefkonsulenter i regionerne pr. 1. oktober 2017


 

Nettoløn ekskl. pension

Pensionsbidrag 18,46 %

Bruttoløn inkl. pension

Specialkonsulenter

40.423,92

7.462,25 47.886,17

Chefkonsulenter

43.448,17 8.020,50 51.468,67