Basisløn special- og chefkonsulenter

Basisløn til specialkonsulenter og chefkonsulenter i staten pr. 1. april 2017


 

Nettolønsinterval ekskl. pension

Pensionsbidrag 17,1 %

Bruttoløn inkl. pension

Specialkonsulenter

39.170,67- 41.040,33

6.698,17- 7.017,92

45.868,83 - 48.058,25

Chefkonsulenter

42.162,17 - 44.405,83

7.209,75 - 7.593,42

49.371,92 - 51.999,25

Basisløn til specialkonsulenter og chefkonsulenter i kommunerne pr. 1. januar 2017


 

Nettoløn ekskl. pension

Pensionsbidrag 18,29 %

Bruttoløn inkl. pension

Specialkonsulenter

40.440,25

7.396,50 47.836,75

Chefkonsulenter

43.465,67 7.949,83 51.415,50

Basisløn til specialkonsulenter og chefkonsulenter i regionerne pr. 1. januar 2017


 

Nettoløn ekskl. pension

Pensionsbidrag 18,46 %

Bruttoløn inkl. pension

Specialkonsulenter

40.307,67

7.440,83 47.748,50

Chefkonsulenter

43.323,25 7.997,50 51.320,75