Basisløn i Staten

Basisløn per måned for overenskomstansatte kandidater, bachelorer og korrespondenter i staten fra 1. april 2017

Løntrin

Nettoløn

Samlet pensionsbidrag 17,1 procent

Løn inkl. samlet pensionsbidrag

1

21.317,92

3.645,33

24.963,25

2

21.814,83

3.730,33

25.545,16

4

24.778,92

4.237,17

29.016,09

5

26.705,50

4.566,67

31.272,17

6

28.462,50

4.867,08

33.329,58

7

28.826,50

4.929,33

33.755,83

8

30.193,67

5.163,08

35.356,75

• Kandidater indplaceres på løntrin 4-6, 8. Cand.negot.er med en 4-årig uddannelse, indplaceres på trin 1,2, 4, 5, 6, 8. Cand. interpret. indplaceres på trin 2,4,5, 6, 7 og 8.
• Bachelorer indplaceres på trin 1,2,4 og 5.
• Akademikere uden optjent anciennitet indplaceres på starttrin afhængig af uddannelse ved ansættelsen. Man rykker et løntrin op ad lønskalaen én gang årligt eller hver gang, man har optjent 12 måneders lønanciennitet. Det gælder dog ikke trin 4, som er toårigt.

Pensionsbidraget udgør 17,1 procent af nettolønnen. Det er arbejdsgiver, som indbetaler det fulde pensionsbeløb og selvom en tredjedel af pensionsbidraget kaldes ”eget bidrag,” bliver det ikke fratrukket i din løn.

 

Korrespondenter i staten fra 1. april 2017
Basislønnen for korrespondenter udgør fra 1. april 2017 23.625,50 kroner. Hertil kommer 4.040,00 kroner i pension (17,1 procent). I alt 27.665,50 kroner.