Basisløn i regioner

Grundløn per måned for overenskomstansatte kandidater og bachelorer i regioner fra 1. januar 2017.

Løntrin

Nettoløn

Samlet pensionsbidrag 18,46 procent

Løn inkl. samlet pensionsbidrag

1

22.362,58

4.128,17 26.490,75

2

22.883,67 4.224,33 27.108,00

4

26.267,00 4.848,92 31.115,92

5

27.975,58 5.164,33 33.139,92

6

29.389,08 5.425,25 34.814,33

7

30.072,17 5.551,33 35.623,50

8

32.105,67 5.926,67 38.032,33
  • Kandidater indplaceres på løntrin 4-6, 8. Cand.negot.er med en 4-årig uddannelse, indplaceres på trin 1,2,4,5,6,8. Cand. interpret. indplaceres på trin 2,4,5,6,7 og 8.
  • Bachelorer indplaceres på trin 1,2,4,5, hvis stillingsopslaget eller ansættelseskontrakten henviser til akademikeroverenskomsten. I tvivlstilfælde er det en god ide at kontakte KS' sekretariat.
  • Akademikere uden optjent anciennitet indplaceres på starttrin afhængig af uddannelsen ved ansættelsen. Man rykker et løntrin op ad lønskalaen én gang årligt eller hver gang, man har optjent 12 måneders lønanciennitet, dog er trin 4 toårigt.

Pensionsbidraget udgør 18,46 procent af nettolønnen. Det er arbejdsgiver, som indbetaler det fulde pensionsbeløb og selvom en tredjedel af pensionsbidraget kaldes ”eget bidrag,” bliver det ikke fratrukket i din løn.