KOM magasinet

KOM 101 / februar 2017

TEMA: Co-creation


Co-creation:
Et paradigmeskifte i samfundet og kommunikationsfaget

Borgere, virksomheder og politikere mødes som aldrig før for at udvikle nye løsninger på samfundets problemer. Brugen af co-creation vokser eksplosivt i Danmark.


Læs hele artiklen

 


Co-creation ligger lige til højrebenet for kommunikatører

Selvom man ikke er uddannet i co-creation, ligger disciplinen lige til højrebenet for dig med kommunikationsfaglig baggrund. Co-creation er i bund og grund en art kommunikationsfaglig disciplin, vurderer to eksperter på området.


Læs artiklen her

 


 

12 trin i strategisk co-creation

Co-creation kan have mange definitioner, former og formål. Strategize-modellen har været afprøvet flere gange. Og den virker. Så du kan altid starte her.


Læs artiklen her


 

Vi bygger flyveren, mens vi flyver

Vi vover det ene øje og kalder Trap Danmark for Danmarks største co-creationprojekt. Med i projektet er fem fonde, en lang række fagfolk, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, flere styrelser og organisationer, alle Danmarks kommuner, en privat organisation med 25 medarbejdere samt flere hundrede eksperter, der leverer indholdet til det værk, som vil udkomme i bogform og digitalt over de kommende fem år.


Læs artiklen her

 


 

Politiet skaber nye, holdbare og lokalt forankrede løsninger med co-creation

Samfundsudviklingen kalder på noget forskelligt i forskellige perioder. Virkeligheden bliver mere og mere kompleks, og dette gælder også for kriminalitetsudfordringerne. Politiet anvender co-creationmetoden i særligt komplekse sammenhænge, hvor det er relevant at involvere eksterne aktører i løsningen af udfordringerne.

Læs artiklen her


 

Målet er et bæredygtigt Danmark, midlet er co-creation

Chora Connection er et center for bæredygtighed, der er sat i verden for at udvikle og facilitere nye initiativer, der kan bidrage til bæredygtighed. Centeret har siden etableringen i 2014 arbejdet med co-creation som primær metode.


Læs artiklen her

 


 

En åben invitation til den spiselige natur i byen

Byen er fuld af urter, bær og frugter – vild mad, som kan høstes og spises, hvis man kan finde den derude. Det er ideen bag Byhøst, der har sat sig for at gøre den spiselige natur tilgængelig for alle. Rammen er en app, som brugerne selv er med til at udvikle.

Læs artiklen her


 

Er Facebook en ny bibel?

Hvor bogtrykkerkunsten havde en central rolle for udbredelsen af de nye oversatte skrifter, har den digitale teknologi og de sociale medier i dag en tilsvarende rolle, ikke kun på europæisk plan, men globalt. Kommunikationsteknologien, verdens sprog, oversættelse og menneskers kommunikation indtager en helt central placering i vores daglige liv og i vores arbejdsliv, fra bibelsk tid til vor tid.

Læs artiklen her

KOM 101 som PDF

Tegn et abonnement

Hvis du er medlem af KS får du KOM magasinet tilsendt. Andre kan tegne abonnement, hvis man ikke kan blive medlem af KS. Det koster 500 kroner om året for otte numre. Abonnement kan bestilles på:

info@kommunikationogsprog.dk (Skriv "abonnement KOM" samt navn og adresse).

Om KOM

KOM - KS'ernes medlemsblad

KOM magasinet udkommer otte gange om året og sikrer, at du er opdateret på ny viden og tendenser inden for dit fagområde.

I hvert nummer præsenterer vi forskellige professionelle kommunikatører, sprogfolk, marketingfolk, lektorer, professorer og journalister, der deler ud af deres erfaringer og faglige viden.

Magasinet går i dybden med forskellige sider af kommunikation og sprog, for eksempel organisationskommunikation, markedsføring, sprogteknologi eller globalisering. Se alle årgange af KOM magasinet.

Annoncer i KOM

KOM magasinet udkommer otte gange om året. I hvert nummer går professionelle kommunikatører, sprogfolk, marketingfolk, lektorer, professorer og journalister i dybden med et emne - for eksempel sociale medier, personlig branding, networking, politisk kommunikation eller kommunikation i et globalt perspektiv, sprogteknologi og kulturel intelligens.

Kontakt redaktør Anne Nimb eller på tlf. 40313538, hvis du gerne vil have en annonce eller et indstik med i KOM.

Deadlines for 2017

  Bestilling Levering af materiale Udgivelse
KOM 101:  13/1 13/1 7/2
KOM 102:  24/2 24/2 21/3
KOM 103:  31/3 31/3 2/5
KOM 104:  19/5 19/5 13/6
KOM 105:  23/6 23/6 15/8
KOM 106:  1/9 1/9 26/9
KOM 107:  6/10 6/10 31/10
KOM 108:  17/11 17/11 12/12

 

Annoncepriser og formater 2016

¼ side B 99 x H 133 4.900 kr
½ side B 99 x H 267 7.900 kr.
½ side B 204 x H 133 7.900 kr.
1/1 side B 230 x H 290 13.100 kr.
Opslag B 460 x 290 19.900 kr.

 

Farvetillæg

1 farve 2.000 kr
4 farver 4.500 kr

 

Indstik

Prisen afhænger af vægt og format. Kontakt Anne Nimb og få et tilbud.

Gentagelsesrabatter

2 indrykninger 10% rabat
4 indrykninger 15% rabat
6 indrykninger 20% rabat
8 indrykninger 25% rabat