Arbejdsmiljørepræsentant

Er du arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så husk at fortælle det til din ledelse og til KS.

Dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant giver særlig beskyttelse i jobbet, og derfor skal det formelt godkendes.

Som arbejdsmiljørepræsentant er du en nøgleperson i udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø. Dit hverv er - sammen med eventuelle andre tillidsrepræsentanter og ledelse - at skabe gode fysiske og psykiske rammer for virksomhedens medarbejdere.

Når du meddeler Kommunikation og Sprog, at du er valgt, inviteres du med i KS-netværket for arbejdsmiljørepræsentanter. Du skal også sørge for at få de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Bliv klædt på til jobbet
På vores sider om "Arbejdsmiljø" kan du læse om mange af de problemstillinger, som miljøarbejdet beskæftiger sig med, både de fysiske og de psykiske. Har du spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte forbundet på tlf.: 3391 9800.

Senest otte måneder efter at du er blevet arbejdsmiljørepræsentant, skal du have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. Der er flere udbydere på området. Prøv for eksempel Center for Arbejdsmiljøuddannelse.

Du kan også skabe din egen aktivitet med økonomisk støtte fra KS. Læs mere om mulighederne under: Få penge til aktiviteter.

Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter
KS har dannet et netværk for alle forbundets arbejdsmiljørepræsentanter. Når du meddeler os, at du er blevet arbejdsmiljørepræsentant, bliver du automatisk inviteret med.

Netværket går to veje. Det får løbende bistand og input fra KS, når der sker noget nyt på sikkerhedsområdet. Men det bruges også som kanal til erfaringsudveksling blandt arbejdsmiljørepræsentanterne.

En gang om året inviterer forbundet til et todages arbejdsmiljøseminar med overnatning. Seminaret er baseret på cases, og der udstedes kursusbevis. Det er arbejdsmiljørepræsentanterne, der vælger, hvilke emner der skal behandles, for eksempel håndtering af sygdom.

Din formelle udnævnelse
Det er vigtigt, at du fortæller både din arbejdsgiver og KS, at du er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant. Som arbejdsmiljørepræsentant nyder du samme beskyttelse i ansættelsen som virksomhedens tillidsrepræsentanter. Du kan godt fyres, men beskyttelsen betyder, at der skal vægtige og saglige grunde til.

Kontakt KS hvis du vil have råd til, hvordan du kommer i gang.