Ansættelseskontrakten-Privatansat

Din arbejdsgiver har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til dig, hvis du er ansat i mere end 30 dage og arbejder mere end otte timer om ugen

Selvom du ikke arbejder mere end otte timer om ugen, anbefaler vi, at du får lavet en kontrakt, så der ikke er tvivl om, hvilke vilkår du er ansat på.

Send os din kontrakt - så gennemgår vi den for dig

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde:

 • Arbejdsgiverens og dit navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet, titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Tidspunktet hvor du er ansat fra
 • Stillingens forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbestemt ansættelse
 • Rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Opsigelsesvarsler eller reglerne om dem
 • Den aftalte løn med tillæg og andre løndele, samt hvornår lønnen udbetales
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der gælder for stillingen
 • Alle væsentlige vilkår

Læs mere om, hvad vi mener, din kontrakt skal indeholde i vores folder: Ansættelseskontrakten.

 

Må min arbejdsgiver ændre vilkårene i min kontrakt?

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at din kontrakt afspejler de vilkår, der er gældende for dit ansættelsesforhold.

Hvis der eksempelvis aftales nye forhold, der ikke forringer de allerede aftalte vilkår, skal dette tilpasses kontrakten.

Derimod skal du ikke acceptere, at din arbejdsgiver forringer dine vilkår, uden du kontakter KS.
Hvis du står overfor forringelser i dit ansættelsesforhold, bør du tage KS med på råd, så du sikrer dig, at ændringerne sker efter de gældende regler.

Forringelser af dine ansættelsesvilkår kan være væsentlige, og i så fald skal det varsles med dit opsigelsesvarsel. Som eksempel kan nævnes; nedgang i lønnen, op eller ned i ugentlig arbejdstid, betalt frokost forsvinder etc.

Kontakt altid KS, hvis du står overfor ændringer i dit ansættelsesforhold - Telefon 3391 9800.

Hvad gælder hvis jeg er tidsbegrænset ansat?

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, er det vigtigt, at det fremgår af kontrakten, hvornår aftalen udløber.

Vi anbefaler, at du får indskrevet i kontrakten, hvornår I senest skal have afklaret, om der er mulighed for forlængelse eller en eventuelt fastansættelse. 

I en tidsbegrænset stilling skal du være opmærksom på, at du har samme rettigheder som de øvrige ikke-tidsbegrænsede ansatte hos din arbejdsgiver. Kontakt KS hvis du er i tvivl om dine rettigheder. 

 

Skal min løn fremgå af min ansættelseskontrakt?

Din løn inkl. pension, bonus og andre lønandele skal fremgå af din kontrakt. Hvis du er omfattet af en omfattende bonusaftale, er det tilstrækkeligt, at denne er vedlagt som bilag eller fremgår ef en eventuelt personalehåndbog. 

Hvis du ved ansættelsen har aftalt fremtidige lønstigninger, skal dette også fremgå af kontrakten, ligesom vi anbefaler, at du får nedskrevet en aftale om lønforhandling minimum én gang årligt. 

Lønnens udbetalingstidspunkt skal også fremgå af kontrakten.

Læs mere om lønnen som privatansat.

Hvad med overarbejde og afspadsering?

Din arbejdstid skal fremgå af kontrakten, og her er det også relevant at få afklaret, om du er på jobløn.   

I dag er det meget almindeligt, at akademikere er ansat på jobløn, hvilket betyder, at du ikke bliver kompenseret for eventuel overarbejde, idet der er taget højde for dette i din forhandlede løn.

Ønsker du at indgå aftale om muligheden for afspadsering eller udbetaling af overarbejde, skal dette aftales og fremgå af enten din kontrakt, personalehåndbog eller af tillæg til kontrakten.  

Hvad er reglerne for deltidsansatte?

Du er deltidsansat, hvis du har under 37 timer om ugen. Deltidsansættelse har ingen betydning for indholdet i din ansættelseskontrakt. 

Som deltidsansat har du desuden de samme rettigheder til bonus, goder, kantineordning m.m. som sammenlignelige fuldtidsansatte. 

Hvilke regler er gældende for mit ansættelsesforhold?

I din ansættelseskontrakt skal det fremgå, hvilke aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Oftest er privatansatte ansat på funktionærvilkår, og derfor skal det fremgå af kontrakten, hvis aftalen er omfattet af funktionærloven.

Hvis arbejdsforholdet er omfattet af en overenskomst, skal det fremgå, hvilken overenskomst der gælder.

Ferieloven er altid gældende i et ansættelsesforhold, og derfor skal dette ligeledes fremgå af kontrakten.

Kan jeg starte i jobbet uden en kontrakt?

KS' holdning er, at kontrakten bør være på plads, inden du starter i dit nye job, så der ikke er tvivl om, hvilke vilkår der er aftalt for din ansættelse. Rent juridisk er der intet til hinder for, at du starter, inden en kontrakt er på plads, da lovgivningen først kræver, at kontrakten skal være på plads senest efter 30 dages ansættelse.

Hvis du står imellem to jobs, anbefaler vi altid, at du har en kontrakt, som du har accepteret, inden du siger dit gamle job op.

Kontakt KS hvis du har brug for yderligere rådgivning. 

Hvornår er jeg funktionær?

Du er funktionær, når du er ansat af en arbejdsgiver, arbejder mere end 8 timer om ugen og samtidig udfører kontorretligt arbejde. Du vil derfor være funktionær, hvis du opfylder de tre betingelser, hvilket oftest er tilfældet når man arbejder indenfor kommunikation, sprog og marketing.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er funktionær.

Inden du skriver under....

Anbefaler vi at du indsender din kontrakt til gennemgang, så du ikke er i tvivl om dine vilkår, og på hvilke betingelser du er ansat.

For et skabe et hurtigt overblik har vi samlet alle vores gode råd i KS-pjecen Ansættelseskontrakten, og her kan du se, hvad du skal være opmærksom på, inden du skriver under.