Aktiv på arbejdspladsen

Bliv tillidsrepræsentant

 
 
Som tillidsrepræsentant er du kollegernes talsmand/kvinde overfor ledelsen, og du kan være med til at skabe samarbejde og konstruktiv dialog på din arbejdsplads.

Du kan for eksempel forhandle om lokale spørgsmål, blandt andet løn, flekstidsaftaler og andre personalespørgsmål. Du bliver en central sparringspartner for dine kolleger, når I støder på udfordringer på jeres arbejdsplads, for eksempel når der skal ske omstruktureringer, nye arbejdsgange og meget mere. Det samme gælder for eksempel i forhold til jobudviklingsmuligheder i organisationen  og gode argumenter til lønforhandlingen.

Tillidsrepræsentanten er beskyttet mod fyring på grund af TR-indsatsen.

Hvis der ikke er en KS-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, kan der være en fælles tillidsrepræsentant for akademikerne i virksomheden, og ellers forhandler Kommunikation og Sprog på dine vegne.

Du kan læse mere om hvordan du kommer i gang som tillidsrepræsentant her.


Kontakt KS, hvis du har lyst til at blive tillidsrepræsentant.

Bliv arbejdsmiljørepræsentant


I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges på tværs af faggrupper og fagforenings-tilhørsforhold.

En arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som en tillidsrepræsentant.

Læs mere om, hvordan du kan blive arbejdsmiljørepræsentant her.