Advokatbistand til boligkøb, -salg og -leje med 15 % rabat

Som medlem af KS får du fordelagtige priser på advokatbistand til ejendomshandler og andre sagsområder ved Brockstedt-Kaalund Advokater.

Ved boligkøb får du for eksempel den bedste fuldstændige rådgivning, herunder gennemgang af købsaftalen, skøde, tinglysning samt udarbejdelse af standard samejeoverenskomst* med 15 procent rabat på en af markedets i forvejen laveste priser.

Som full-service advokatkontor yder Brockstedt-Kaalund Advokater desuden juridisk bistand inden for ethvert retsområde til en lav timepris.

Som medlem af KS får du nemlig 15 procent rabat på advokatbistand og tilmed på markedets bedste vilkår. Du starter med et gratis rådgivningsmøde, telefonisk eller på vores kontor, og når vi fortsætter med din sag, kan vi enten aftale en samlet fordelagtig pris eller en prisramme for opgavens løsning. Har du en retshjælpsforsikring, eller opfylder du betingelserne for fri proces, så hjælper vi dig også med at ansøge herom.

Gennemsnitlig timepris (sædvanlig):
2.500 kr. inkl. moms

Gennemsnitlig timepris for medlemmer af Kommunikation og Sprog
2.125 kr. inkl. moms

Priseksempler ved boligkøb eller –leje:

Ejerlejlighed, villa, sommerhus og andelsbolig
kr. 6.800 inkl. moms

Forældrekøb (inkl. lejekontrakt og rådgivning om forældrekøb)
kr. 7.500 inkl. moms

Selvsalg (sælger har selv fundet køber)
kr. 9.000 inkl. moms

Gennemgang eller udarbejdelse af lejekontrakt
kr. 2.125 per time inkl. moms

Transport af ejerpantebrev med underpant til f.eks. ejerforening
kr. 1.200 inkl. moms
 

Kontakt

Kontakt Brockstedt-Kaalund:

København

Tlf.: 33143500

E-mail: cph@bklaw.dk

Silkeborg

Tlf.: 87228080

E-mail: info@bklaw.dk

Ved kontakt bedes medlemskab af Kommunikation og Sprog oplyst og dokumentation på medlemskab bedes forevist eller fremsendt for at få rabat.

*Det er en forudsætning, at parterne køber ejendommen i lige sameje, samt at der alene skal tages hensyn til parternes kontante betaling i forbindelse med købet (f.eks. part 1 betaler x kr. kontant og part 2 betaler y kr. kontant). Yderligere forhold medfører, at der skal udarbejdes en individuel tilpasset samejeoverenskomst. Eventuel tinglysning af samejeoverenskomsten er ikke inkluderet.