Sprogarrangementer efterår 2017 - Den Internationale Oversættelsesdag anerkendt af FN

De Forenede Nationer, FN, anerkender vigtigheden af professionel oversættelse og erklærer at den 30. september, Hieronymusdagen, er FN International Oversættelsesdag, som skal markeres i hele FNs netværk.

Arrangementer, efterår 2017

 

NORDISK SPROGFEST! i Aarhus, 18.-21. september 2017
Præsenteret af Nordic Language Coordination
4 dage med sprog og kultur fra hele Norden.
Norden er så rig. Rig på sprog og på identiteter. Det fejrer vi i fire dage 18.-21. september på AROS og Godsbanen i Aarhus i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Vi sætter fokus på, hvordan sprog i Norden kan skabe fællesskaber og fordomme, sætte nye standarder for samtalen om ligestilling og udgøre en inkluderende – eller ekskluderende kraft. Vi ser nærmere på sproglig begejstring og æstetisk praksis, og vi gør det på tværs af sprog, medier, lande og genrer. Publikum inviteres indenfor til møder med forfattere, kunstnere og eksperter. Kom til SKAM-kos, smag på Norden, test din nabosprogsforståelse og mød de nominerede til Nordisk Råds Film- og litteraturpriser. Der bliver et særligt program for skoler. Det blir dritkult! Læs mere på www.sprogkoordinationen.org
DATO: 18. - 21. september. VENUE: ARoS, Aarhus
http://www.aarhus2017.dk/da/program/festivaler-og-happenings/nordisk-sprogfest/
http://www.sprogkoordinationen.org/

 

The language-strategy campaign - Education Day at UCPH on 21 September 9 am to 12 noon
Emne: Education Day at UCPH on 21 September 9 am to 12 noon
http://event.ku.dk/education-day/  
On 21 September UCPH shares experience and tools from the many projects. It takes place in the Ceremonial Hall at Frue Plads, 9 am to 12 noon. The University of Copenhagen has in recent years focused on strengthening the quality of the teaching through a number of inter-faculty projects on, among other things, didactics and educational teaching methods. On 21 September UCPH shares experience and tools from the many projects. It takes place in the Ceremonial Hall at Frue Plads, 9 am to 12 noon.
The language-strategy campaign
We will present videoes about ”feedback on language” and ”German reading skills for theology students”. We will also talk about examples of best practice in connection with language related initiatives for students.Between 2013 and 2018, the University of Copenhagen is carrying out a research-supported project aimed at improving the language skills of the students across the entire University. The project aims at preparing students for study and internship periods abroad, as well as for the increasing internationalisation in the learning environments and the job market.

The Language Strategy is working towards uncovering study related language needs among students at UCPH. With that aim a number of surveys, targeted specific groups of students have been carried out with the intention gaining insight into the students’ language needs.
On the basis of the needs expressed by the students and academic environments at UCPH the Language Strategy has established more 37 pilot projects across UCPH. These project concern a number of languages and specific language skills. The aim is to implement the knowledge, experiences and actual course elements developed during the project period as widely as possible to ensure that as many students as possible benefit from the project.
The language-strategy campaign
http://event.ku.dk/education-day/meet-the-projects/the-language-strategy...

 

Sprogkonferencen 2017 - 25. september i Aarhus
ECML, Det Europæiske Center for Moderne Fremmedsprog Kontaktpunkt Danmark, afholder sin fjerde nationale konference Sprog på Kryds og Tværs d. 25. september 2017 på Dokk1 i Aarhus, den Europæiske Kulturhovedstad 2017. Dette års titel er Sprog, Kultur og Arbejdsliv. Rethink: Sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelsen og på arbejdspladsen. Inviteret som keynotespeaker i år er Jo Angouri (Warwick Universitet i Storbritannien & Aalto Universitet i Finland). Dagen vil byde på en keynote om Language at work, hvorefter aktører fra uddannelsessystemet og erhvervslivet vil give korte oplæg baseret på egne erfaringer både om behov, eksisterende undervisningstilgange og nye måder at tænke tilegnelse af sproglig og kulturel kompetence. Læs mere her http://ecml.dk/sprogkonferencen/

Den Europæiske Sprogpris 2017 
Traditionen med uddelingen af Den Europæiske Sprogpris på ECML Sprogkonferencen vil blive fortsat. Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter eller personer, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog. Man kan følge med på ECMLs hjemmeside eller Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside for information om, hvilke emner, der vil være i år, og man kan overveje, om man ønsker at søge prisen.

Den Europæiske Sprogdag den 26. september 2017 
En opfordring skal lyde til at besøge den danske hjemmeside eller den fælles europæiske hjemmeside på alle sprog, hvor man kan finde inspiration til arrangementer på Sprogets Dag. Man I kan finde undervisningsmaterialer, konkurrencer på europæisk plan og bestille markedsføringsmateriale via ECML Kontaktpunkt Danmark. Husk også at registrere jeres arrangement og kom med i konkurrencen om at blive den mest innovative event til fejringen af Sprogdagen i Europa!  

 

Hieronymusdagen 2017, 30. september i København
Temaet for Den Internationale Oversættelsesdag er Oversættelse og Diversitet, #ITD2017. Temaet ligger fint på linje med temaet for Hieronymusdagen 2017 i Danmark, der har som tema ”Nuancer i dansk” i relation til oversættelse. Planlægningen af arrangementet, der netop ligger den 30. september, er i fuld gang. Læs her: http://hieronymusdagen.ku.dk/


 

Bibelselskabet, fra gammel dansk til nydansk
Fra dansk til moderne dansk- Bibelselskabet inviterer kirker, skoler og foreninger i hele landet til at oversætte Bibelen!
http://www.bibelselskabet.dk/nyheder/nyhedsoversigt/arkiv2017/~/link.aspx?_id=C8A6CAC3D9C742FB834EB2AD6DFFD83C&_z=z

Emmaus, galleri og kursuscenter
Torsdag 21.- Lørdag 23. september: Oversætterdage af Bibelen på Emmaus, galeri og kursuscenter, Haslev, www.galleri-emmaus.dk
http://epaper.dk/emmaus/bibeloversættelse-og-bibelsyn-2017/

 

 

Den Internationale Oversætterdag, Hieronymusdagen, officiel FN-dag
Den 24. maj 2017 er en historisk milepæl for alle professionelle oversættere, tolke og terminologer. Den 71. session af FNs generalforsamling har énstemmigt vedtaget Resolution A/71/L.68, der anerkender vigtigheden af professionel oversættelse i forbindelse med relationsbygning mellem nationer, med at skabe fred, forståelse og udvikling.

I samme resolution erklærer FNs generalforsamling den 30. september for FN International Oversættelsesdag, som skal markeres i hele FNs netværk. Officiel anerkendelse af Den Internationale Oversættelsesdag (DIO), første gang markeret i 1953, har været et af FITs langsigtede mål. Flersprogethed, eller multilingualisme, der nødvendigvis må være snævert forbundet med professionel oversættelse, tolkning og terminologiarbejde, er en del af fundamentet i FN og en central komponent i relationen til borgerne i 193 medlemslande gennem organisationens seks officielle sprog, blandt andet via referencen til Nairobi-erklæringen.

Både FIT og FN handler om at bringe mennesker sammen. Resolution A/71/L.68 bringer ikke bare FN og FIT tættere på hinanden. Den Internationale Oversættelsesdag har tidsmæssigt sammenfald med Den Internationale Døveuge. Håbet er, at dette vil medvirke til at sætte fokus på vigtigheden af regionale og nationale tegnsprog, især set i lyset af ”the Sustainable Development Goals (SDGs)”.

2017 har allerede rundet én vigtig milepæl. Europa-Kommissionen og Den Europæiske Union (EU) vil for første gang markere Den Internationale Oversætterdag sammen med Den Europæiske Sprogdag som et direkte resultat af mødet mellem Generaldirektøren for Oversættelse, Generaldirektøren for Tolkning og FITs formand Henry Liu. Henry Liu besøgte Danmark i september 2016 med base i Forbundet Kommunikation og Sprog.

Resolution om Den Internationale Oversætterdag FN-resolution om Den Internationale Oversætterdag, Hieronymusdagen FN har gjort Den Internationale Oversætterdag, Hieronymusdagen, til en officiel FN-dag den 30. september. Bag beslutningen ligger en resolution. Forbundet Kommunikation og Sprog har fået resolutionen oversat til dansk. Ophavsretten til den danske oversættelse tilhører udddannet translatør Bo Myhrmann, Myhrmann Translations. Brugsretten til den danske oversættelse tilhører Forbundet Kommunikation og Sprog. Resolutionen på dansk er vedhæftet her som pdf-fil. https://kommunikationogsprog.dk/FN-resolution_2017   

NORDISK SPROGFEST! i Aarhus, 18.-21. september 2017
Præsenteret af Nordic Language Coordination
4 dage med sprog og kultur fra hele Norden.
Norden er så rig. Rig på sprog og på identiteter. Det fejrer vi i fire dage 18.-21. september på AROS og Godsbanen i Aarhus i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Vi sætter fokus på, hvordan sprog i Norden kan skabe fællesskaber og fordomme, sætte nye standarder for samtalen om ligestilling og udgøre en inkluderende – eller ekskluderende kraft. Vi ser nærmere på sproglig begejstring og æstetisk praksis, og vi gør det på tværs af sprog, medier, lande og genrer. Publikum inviteres indenfor til møder med forfattere, kunstnere og eksperter. Kom til SKAM-kos, smag på Norden, test din nabosprogsforståelse og mød de nominerede til Nordisk Råds Film- og litteraturpriser. Der bliver et særligt program for skoler. Det blir dritkult! Læs mere på www.sprogkoordinationen.org
DATO: 18. - 21. september. VENUE: ARoS, Aarhus
http://www.aarhus2017.dk/da/program/festivaler-og-happenings/nordisk-sprogfest/
http://www.sprogkoordinationen.org/

 

Sprogkonferencen 2017 - 25. september i Aarhus
ECML, Det Europæiske Center for Moderne Fremmedsprog Kontaktpunkt Danmark, afholder sin fjerde nationale konference Sprog på Kryds og Tværs d. 25. september 2017 på Dokk1 i Aarhus, den Europæiske Kulturhovedstad 2017. Dette års titel er Sprog, Kultur og Arbejdsliv. Rethink: Sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelsen og på arbejdspladsen. Inviteret som keynotespeaker i år er Jo Angouri (Warwick Universitet i Storbritannien & Aalto Universitet i Finland). Dagen vil byde på en keynote om Language at work, hvorefter aktører fra uddannelsessystemet og erhvervslivet vil give korte oplæg baseret på egne erfaringer både om behov, eksisterende undervisningstilgange og nye måder at tænke tilegnelse af sproglig og kulturel kompetence. Læs mere her http://ecml.dk/sprogkonferencen/

Den Europæiske Sprogpris 2017 
Traditionen med uddelingen af Den Europæiske Sprogpris på ECML Sprogkonferencen vil blive fortsat. Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter eller personer, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog. Man kan følge med på ECMLs hjemmeside eller Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside for information om, hvilke emner, der vil være i år, og man kan overveje, om man ønsker at søge prisen.

Den Europæiske Sprogdag den 26. september 2017 
En opfordring skal lyde til at besøge den danske hjemmeside eller den fælles europæiske hjemmeside på alle sprog, hvor man kan finde inspiration til arrangementer på Sprogets Dag. Man I kan finde undervisningsmaterialer, konkurrencer på europæisk plan og bestille markedsføringsmateriale via ECML Kontaktpunkt Danmark. Husk også at registrere jeres arrangement og kom med i konkurrencen om at blive den mest innovative event til fejringen af Sprogdagen i Europa!  

 

Hieronymusdagen 2017, 30. september i København
Temaet for Den Internationale Oversættelsesdag er Oversættelse og Diversitet, #ITD2017. Temaet ligger fint på linje med temaet for Hieronymusdagen 2017 i Danmark, der har som tema ”Nuancer i dansk” i relation til oversættelse. Planlægningen af arrangementet, der netop ligger den 30. september, er i fuld gang. Læs her: http://hieronymusdagen.ku.dk/

Bibelselskabet, fra gammel dansk til nydansk
Fra dansk til moderne dansk- Bibelselskabet inviterer kirker, skoler og foreninger i hele landet til at oversætte Bibelen!
Hvert år den 30. september sætter FN fokus på oversættelsens betydning på UNESCOS Internationale Oversætterdag. I år markerer Bibelselskabet på en særlig måde dagen, der har sit populære tilnavn efter den første kendte bibeloversætter, Hieronymus.
Bibeloversættelse er en del af kristendommens DNA og ikke mindst det reformatoriske arvegods. Derfor vil Bibelselskabet bruge Hieronymus-dagen i reformationsåret 2017 til at fejre bibeloversættelse med arrangementer i hele landet. Bibelselskabet inviterer derfor kirker, skoler og foreninger til at planlægge en workshop med fokus på oversættelse og med udgangspunkt i Bibelselskabets arbejde med at oversætte hele Bibelen til nudansk.
Bibelselskabet leverer et samlet materiale, der er konkret og lige til at gå til, og som samtidig giver et kort, inspirerende kursus i bibeloversættelse til både planlæggere og deltagere.  I løbet af oversætterdagen vil deltagerne få lov at prøve kræfter med selv at ”oversætte” Bibelen fra den autoriserede danske oversættelse til nudansk. Deltagernes tekster indgår også som inspiration i Bibelselskabets nudanske oversættelsesarbejde.
Alle deltagere får mulighed for at melde sig som lektører i forbindelse med oversættelsesarbejdet på Bibelen på nudansk og får mulighed for at læse teksterne, før de bliver udgivet, og give respons, som vil indgå i redaktionsarbejdet.
Oversættere og redaktører fra Bibelselskabets nudanske oversættelse står parat til at holde foredrag eller fungere som workshopledere.
Man kan læse mere om, hvordan man deltager som kirke, skole eller forening på www.bibelselskabet.dk/oversaetterdag
Find materiale til oversætterdagen
Bibelselskabet har sammensat et materiale, der blandt andet indeholder forslag til program, tekstforslag og noter samt artikler om udfordringerne ved oversættelse af Bibelen. Alt materiale kan downloades gratis.
Download her
http://www.bibelselskabet.dk/nyheder/nyhedsoversigt/arkiv2017/~/link.aspx?_id=C8A6CAC3D9C742FB834EB2AD6DFFD83C&_z=z
Kontakt:
Teologisk medarbejder Cecilie Vestergaard Raaberg, cvr@bibelselskabet.dk, 26 28 73 40
Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen, bsl@bibelselskabet.dk, 29 42 05 21
Læs om Bibelen om nudansk – et igangværende oversættelsesprojekt: Når Bibelens personer taler nudansk: http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/oversaettelser/bibelen_paa_nudansk

Emmaus, galleri og kursuscenter
Torsdag 21.- Lørdag 23. september: Oversætterdage af Bibelen på Emmaus, galeri og kursuscenter, Haslev, www.galleri-emmaus.dk
http://epaper.dk/emmaus/bibeloversættelse-og-bibelsyn-2017/

 

The language-strategy campaign - Education Day at UCPH on 21 September 9 am to 12 noon
Emne: Education Day at UCPH on 21 September 9 am to 12 noon
http://event.ku.dk/education-day/  
On 21 September UCPH shares experience and tools from the many projects. It takes place in the Ceremonial Hall at Frue Plads, 9 am to 12 noon. The University of Copenhagen has in recent years focused on strengthening the quality of the teaching through a number of inter-faculty projects on, among other things, didactics and educational teaching methods. On 21 September UCPH shares experience and tools from the many projects. It takes place in the Ceremonial Hall at Frue Plads, 9 am to 12 noon.
The language-strategy campaign
We will present videoes about ”feedback on language” and ”German reading skills for theology students”. We will also talk about examples of best practice in connection with language related initiatives for students.Between 2013 and 2018, the University of Copenhagen is carrying out a research-supported project aimed at improving the language skills of the students across the entire University. The project aims at preparing students for study and internship periods abroad, as well as for the increasing internationalisation in the learning environments and the job market.

The Language Strategy is working towards uncovering study related language needs among students at UCPH. With that aim a number of surveys, targeted specific groups of students have been carried out with the intention gaining insight into the students’ language needs.
On the basis of the needs expressed by the students and academic environments at UCPH the Language Strategy has established more 37 pilot projects across UCPH. These project concern a number of languages and specific language skills. The aim is to implement the knowledge, experiences and actual course elements developed during the project period as widely as possible to ensure that as many students as possible benefit from the project.
The language-strategy campaign
http://event.ku.dk/education-day/meet-the-projects/the-language-strategy...

 

Sprogdagen.dk, 5. april 2018
Også Sprogdagen.dk har sit afsæt i Den Europæiske Sprog, selvom arrangementet gennemføres næste gang den 5. april 2018. Planlægningsarbejdet er i gang.

 

Links
71st Session of the United Nations General Assembly - Resolution A/71/L.68
http://www.un.org/en/ga/71/meetings/
http://www.un.org/en/ga/71/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/288

ITD Adopted! - United Nations recognises role of professional translation
http://www.fit-ift.org/itd-adopted/
 

Sprogprisen.dk og Sprogdagen
http://sprogprisen.dk/

Sprogdagen og Sprogprisen.dk 2017 - fotos
https://goo.gl/photos/7N5qMHUApm9XrSUg8
Sprogdagen og Sprogprisen.dk 2015 - fotos
https://goo.gl/photos/2CAgTp3UYpwa5jF4A
Sprogdagen og Sprogprisen.dk 2015 - fotos
https://goo.gl/photos/G1epaJpynZYzcqpF9
 

Hieronymusdagen
 
http://hieronymusdagen.ku.dk/tidligere/hieronymusdagen-2016/

http://hieronymusdagen.ku.dk/tidligere/hieronymus2015/

http://video.ku.dk/hieronymusdagen-2014

http://hieronymusdagen.ku.dk/tidligere/hieronymus2014/

https://kommunikationogsprog.dk/files/kommunikationogsprog.dk/hieronymusdagen_2014_ex_pdf.pdf

https://babelfisken.wordpress.com/2014/09/10/hieronymusdagen-2014-fejres-ogsa-i-kobenhavn/

http://hieronymusdagen.ku.dk/tidligere/hieronymus2013/

http://hieronymusdagen.ku.dk/tidligere/hieronymus2011/

Hieronymusdagen 2016 – fotos
https://goo.gl/photos/w5BASew5zna4LM1T9
Hieronymusdagen 2015 – fotos
https://goo.gl/photos/jZM2dcXQqEdXS5N5A
Hieronymusdagen 2014 – fotos
https://goo.gl/photos/nMZgTYiFV1EwSwqw8
 
FN-konvention om tolkes og oversætteres sikkerhed
https://kommunikationogsprog.dk/fn-konvention-om-tolkes-og-overs%C3%A6tteres-sikkerhed-0


FIT
http://www.fit-ift.org

FIT på Facebook
https://www.facebook.com/pages/International-Federation-of-Translators/111049832280066?fref=ts

Nairobierklæringen
Nairobierklæringen blev vedtaget den 22. november 1976 på the UNESCO General Conference i Nairobi, ”the International Recommendation on the legal protection of Translators and the practical means to improve the Status of Translators”
http://www.fit-ift.org/nairobi-recommendation

FIT in Denmark, press release, October 2016
http://www.fit-ift.org/wp-content/uploads/2015/09/Denmark-2016-Press-Release_EN.pdf

Sproglige mærkedage
Læs mere om sproglige mærkedage her
http://www.kommunikationsforum.dk/Joergen-Christian-Wind-Nielsen/blog/sproglige-maerkedage

Den internationale døveuge
http://loud.land/2016/09/vi-skal-staa-sammen-hele-verdens-doeve-fejrer-international-doeve-uge/ http://anerkendtegnsprog.blogspot.dk/2007/09/pressemeddelelse-fra-wfd-om-dves.html

Forbundet Kommunikation og Sprog #komsprog
https://kommunikationogsprog.dk/
 

European Centre for Modern Languages - ECML
http://ecml.dk/  

ECML - Den danske hjemmeside
http://ecml.dk/den-europaeiske-sprogdag/  

Den fælleseuropæiske hjemmeside
http://ecml.dk/den-europaeiske-sprogdag/

ECML - Den danske hjemmeside
http://ecml.dk/den-europaeiske-sprogdag/  

ECML - Den fælleseuropæiske hjemmeside
http://ecml.dk/den-europaeiske-sprogdag/

Uddannelses- og Forskningsministeriet
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/erasmusplus/den-europaeiske-sprogpris

"UN Set to Pass Draft Resolution Declaring September 30 As Translation Day | Slator"
https://slator.com/industry-news/un-pass-resolution-declaring-september-30-translation-day/

 

Jørgen Christian Wind Nielsen, 14.7.2017

National Sprogstrategi 2016-2017
https://kommunikationogsprog.dk/NationalSprogstrategi